مجوز ها و اعتبارات قانونی دانه سرا

با عنایت به احراز مجوز ها و اعتبارات قانونی لازم جهت تایید نهادهای ذیربط و همچنین تنویر افکار عمومی برای جلب اعتماد مشتریان ارجمند ، دانه سرا اقدام به انتشار اصل اسناد قانونی خود می نماید.

پرواضح است جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سو استفاده ، تمامی شماره ها و عناوین محرمانه سانسور شده و در صورت نیاز فقط از راه قانونی و استعلامات معتبر قابل عرضه می باشد.

محتویات این صفحه طی گذر زمان و با کسب مجوز های جدید، به روز رسانی میگردد.