توسط فرم زیر میتوانید شکایات خود را از دانه سرا مطرح نمایید.

شکایت شما با موفقیت ثبت شد و به سرعت و دقت رسیدگی میگردد. لطفا منتظر تماس کارشناسان دانه سرا باشید.
مشکلی در ثبت اطلاعات پیش آمده! لطفا در ثبت فرم دقت کنید و یا دوباره تلاش فرمایید.